Nyheder

I. Enregis tester rensemetode på drænvand fra kunststofbaner.

NY dokumenation er på vej, der viser at Enregis Biocalith K og MR rensesubstrater kan fjerne miljøskadelige stoffer i drænvandet fra kunststofbaner. En test skal nu påvise fjernelsesgrader og koncentrationer i det rensede drænvand og komme med anbefalinger om valg af henholdsvis Biocalith K eller Biocalith K + MR-F1 til fjernelse af bl.a. metaller, DEHP og phenoler, således at det rensede vand kan afledes direkte til det lokale vandområde eller nedsives.

II. Enregis udvikler vand renseløsning for parcelhustage

Flere kommuner vil ikke give tilladelse til at anlægge en faskine til nedsivning af regnvandet, hvis husets tagmaterialer eller tagrender er lavet af bly, kobber eller zink. Nu kan Enregis tilbyde en løsning for også almindelige parcelhuse, der sikrer at tungmetaller ikke forurener grundvandet. Vi har udviklet et nyt filter specielt til rensning fra små og mindre kobber eller zink tage og tagrender. Vores rensesubstrat, Biocalith K, anbringes ganske enkelt i en udskiftelig beholder inde i en håndterbar indløbsbrønd. Metoden udmærker sig derfor også ved en nem drift.

 

 

NEDSIVNING, OPSAMLING OG/ELLER RENSNING AF REGN- OG VEJVAND

Enregis. Et bæredygtigt og effektivt alternativ til overfyldte kloakker og oversvømmelser.

Vi tilbyder et enkelt system til regnvandshåndtering- opsamling, nedsivning og/eller rensning af regnvand, som er opbygget omkring en bred vifte af patenterede regnvandskassetter. De kan tilpasses til ethvert projekt uanset de fysiske rammer og det behov, der er for nedsivning, opsamling og evt. rensning - ved bygninger og ejendomme, ved befæstede arealer som veje og p-pladser og anlæg, samt ved grønne arealer.

Et faskineanlæg kan tilbageholde og nedsive selv voldsomme skybrud og kan håndtere op til 10.000 m3 regnvand alt efter behov. Vores nedsivnings-kassetter tåler en ekstrem høj trafikbelastning.

Enregis er også navnet på afprøvede og testede løsninger med dokumenteret effekt, der kan rense store mængder regn- og vejvand. Vi renser forurenet regn- og vejvand ved hjælp af over- og underjordiske løsninger, med substrater og filtre til tungmetaller, olier, fosfater mv.

Kontakt os for at høre mere om nedsivning af regnvand med vores regnvandsfaskiner. Eller for at høre mere om vores løsninger til rensning af regnvandet. Få også mere information om Enregis regnvandsfaskiner, som er specielt udviklet til nedsivning af regnvandet fra huse og villaer.

SENESTE NYHEDSBREV

Ring til os for en uforpligtende snak om netop jeres muligheder.
Telefon: 70 13 17 13
Eller send en mail til kontakt@enregis.dk


Bomose Alle 3
3200 Helsinge
enregis.dk
kontakt@enregis.dk
Tlf.: 70 13 17 13
CVR.: 36 47 82 17

Programmeret og hosted af nordicweb