Downloads

 •   Tekniske specifikationer
  Vandteknologi

  Tekniske specifikationer for produkterne i ét dokument

  Green Infrastructure

  Tekniske specifikationer for produkterne i ét dokument

 •   Monteringsvejledninger
  Vandteknologi

   

  Green Infrastructure

   

  Download:

  Download

 •   Brochurer vandteknologi

  Oversigt

  Nyheder og produktoversigt

  Download:

  Download

  Volumenprodukter

  ENREGIS/X-Box

  Højlast regnvandsnedsivningssystem

  Download:

  Produktdatablad

  ENREGIS/X-Box field

  Højlast regnvandsnedsivningssystem til brug ved bygning af idrætsfaciliteter

  Download:

  Produktdatablad

  ENREGIS/X-Box SP

  Nedsivnings-/ tilbageholdelsessystem til regnvand med høj belastningsevne til det målrettede projektmanagement.

  Download:

  Produktdatablad

  ENREGIS/ X-Box SP green

  Regnvandsnedsivnings- og tilbageholdelsessystem til grønne områder.

  Download:

  Produktdatablad

  ENREGIS/System-Controlbox

  Flexibelt innovativt nedsivningssystem til regnvand og rensekanaler

  Download:

  Produktdatablad

  Filterbrønde

  ENREGIS/ Vejafvanding

  Opsamlings-/ bundfældningsanlæg til effektiv behandling af overfladevand

  ENREGIS tungmetal adsorptionsfilter

  Til behandling af regnvandsafløb på veje og tagflader af metal (kobber/zink)

  Download:

  Produktdatablad

  ENREGIS nedsivningsfilter VF70

  Adskiller blade og groft snavs

  Download:

  Produktdatablad

  ENREGIS - filterbrønde

  Det innovative kammerfiltersystem
  VFS 1 - DN 400, op til 500 m2
  AFS 200 - DN 600, op til 1000 m2

  Download:

  Produktdatablad

  ENREGIS filterbrønd AFS250

  Det innovative kammerfiltersystem
  AFS 250 - DN 1000, op til 2000m2

  Download:

  Produktdatablad

  ENREGIS betonstorfilter A og K

  For maximalt vandudbytte

  Download:

  Produktdatablad

  ENREGIS sedimentationsanlæg

  Til regnvandshåndtering

  Download:

  Produktdatablad

  ENREGIS lameludskiller

  Til behandling af regnvand fra befæstede arealer

  Download:

  Produktdatablad

  Overjordiske systemer & forsænknings -rendesystemer/Brøndsystemer

  ENREGIS tungmetal adsorptionsfilter

  Til behandling af regnvandsafløb på veje og tagflader af metal (kobber/zink)

  Download:

  Produktdatablad

  Underjordiske systemer / biofiltreringsfaser

  ENREGIS/Biocalith MR-F1

  Biofiltreringssubstrat, 100 % biologisk filter til brug i forbindelse med nedsivning eller som filter ved udløb til kloak eller recipient.

  Download:

  Produktdatablad
  Udbudstekst

  ENREGIS/Vivo Channel

  Regnvandsbehandlingsanlæg som fuldgyldigt alternativ til det biologiske jordfilter/den naturlige terrænfordybning

  Download:

  Produktdatablad

  ENREGIS/Vivo Stone heavy traffic

  Regnvandsbehandling, 100 % naturvenlig. Farbar med det samme, intet tab på areal.

  Download:

  Produktdatablad

  ENREGIS/Vivo Stone flex

  Regnvandsbehandling og fjernelse af overfladeforsegling i ét system. Biologisk jordfilter/terrænfordybning, der er farbar med det samme.

  Download:

  Produktdatablad

  Beton afløbsrende

  ENREGIS/ beton afløbsrende

  Afløbsrende til hurtig og sikker dræning af store trafikområder ved kraftig regn.

  Download:

  Produktdatablad

  Vandrendesystemer

  ENREGIS/Vivo Channel

  Regnvandsbehandlingsanlæg som fuldgyldigt alternativ til det biologiske jordfilter/den naturlige terrænfordybning

  Download:

  Produktdatablad

  Monitoreringssystem

  ENREGIS/Protect

  Monitoreringssystem til kontinuerlig, automatisk fjernovervågning af regnvandsnedsivnings- systemer.

  Download:

  Produktdatablad

  Geogrid

  Geogrid - Fiberdug

  Nålefiltet Geogrid der kan bruges til beskyttelse, filtrering dræning og separation. Består af korte enkeltfibre, der i modsætning til vævet materiale ikke har en lige struktur. Kendetegnet ved en høj trækstyrke

  Væv

  Geogrid – Væv til filtreringsfasen

  Filtervævet sikrer kontinuerlig vandafledning uden tryk. Materialets specielle strækevne og trækstyrken sikrer filtreringseffekten også under høj belastning

  Folier

  EPDM-folier til forsinkelse

  Tætning i et lag, der danner et stabilt bassin, som er sikkert i årtier. Enkelte presenninger og formdele bliver svejset sammen uden brug af skadelige opløsningsmidler.

  Opbevaring

  Opbevaringstank til regnvand

  Store opbevaringstanker består typisk af hule plastdele, der er omviklet med folie og svejset sammen, og dermed er vandtætte.

  Det fleksible ENREGIS / X-Box/Controlbox system gør det muligt for planlæggeren at bygge underjordiske regnvandstanke i forskellige former og størrelser.

  Fastholdelsessystemets geometri kan tilpasses alle krav i projektet. Den høje lagerkapacitet på 95% og systemernes fleksibilitet med hensyn til højde, bredde og længde muliggør konstruktionen af store opbevarings volumer i store dybder, i nærheden af overfladen, eller endda under parkeringspladser og veje.

  Opbevaringstanke kan fremstilles af ENREGIS / X-Box, ENREGIS / Controlboks eller en kombination af disse produkter. Dette giver mulighed for installation af et projekt-specifikt antal inspektions- kanaler til hvert system.

  Pumpesystemer

  ENREGIS/PowerRain E

  Fuldautomatisk regnvandsforsyningscentral med fyldstandsindikator

  Download:

  Produktdatablad

  Pumpeteknologi

  ENREGIS/ X-Profi

  Professionelle spildevandspumper.

  Med ENREGIS/ X-Profi tilbyder vi et højproduktivt, robust og effektivt spildevandspumpe-program

  Download:

  Produktdatablad

 •   Brochurer Green Infrastructure
  ENREGIS/Eco TreeBox – Rodkassetter

  Rodkassetter som erstatning for makadamstruktur.

  Download:

  Download

  ENREGIS/Eco AirBox - Ventilationsbox

  Udbygning af ilt reservoir samt vanding fra permeable belægninger.

  Download:

  Download

  ENREGIS/Eco IrrigationBox

  Vanding af træer med vej- og tagvand.

  Download:

  Download

  ENREGIS/Eco RoofBox

  Substratkassetter til beplantninger og 95% afvandingsmuligheder for permeable belægninger på taghaver.

  Download:

  Download

  ENREGIS/Eco StreetBox

  Opmagasinering af overfladevand i vejkasser og fortove

  Modulopbygning af retention kassetter fabrikeret til specialopgaver.

  Download:

  Download


Velkommen til Enregis


site created and hosted by nordicweb