• Test
  • Test
  • Test
  • Test
  • Test
  • Test

Regnvand

Virksomheden og medarbejderne har mange års erfaring med holistisk, moderne og frem for alt bæredygtig regnvandshåndtering. Ingeniører og planlægningskontorer, brancheorganisationer, operatører og investorer i hele Europa stoler på ekspertisen af et dedikeret team.

Vi tilbyder produkter, koncepter og løsninger uanset materiale, grundlæggende teknologi og produktionsmuligheder. For os står kunden og løsningen altid i centrum! Lær mere om vores kompetencer på dette fremtidsorienterede område - tal med os!

 

 

 

Hurtig vækst og stigende produktivitet har ført til et stigende antal byer og storbyområder i de seneste årtier. Ud over fordelene af livet i urbane fællesskaber følger der desværre også en række problemer med udviklingen. En af disse er den langvarige forstyrrelse af naturlige vandressourcer, der skyldes udledningen af regnvand fra veje, tagflader og parker til lokale kloaksystemer.

Forståelsen for de negative økologiske og økonomiske konsekvenser af denne praksis har siden 1980erne heldigvis ført til en nytænkning om hvordan afstrømmet regnvand fra befæstede arealer bør håndteres i den kommunale vandforsyning og en henvendelse til afvandingssystemer, der bevarer det naturlige vandkredsløb mest muligt.

Også lovgivningen afspejler denne udvikling: Det Europæiske vandrammedirektiv (direktiv 2000/60 / EF, 12.12.2006), som trådte i kraft i 2007, kræver foranstaltninger, der forbedrer grundvandets kemiske og kvantitative tilstand og sikrer den permanent. I Danmark er direktivet udmøntet i den danske lovgivning i Lov om vandplanlægning og tendensen til decentral regnvandshåndtering er tydeligt.

Økonomisk set er decentral nedsivning et yderst fornuftigt valg. Selvom det synes væsentlig nemmere, at udlede regnvandet i det eksisterende kloaksystem, er omkostningerne ikke altid åbenlyse for lægmænd.

Så skal rørdiameteren af kanalsystemerne overdimensioneres i overensstemmelse med den indførte vandmængde og opsamlingsbassinerne bygges tilstrækkeligt store for at undgå oversvømmelse i tilfaldet af store regnmængder. Det forurenede regnvand skal renses grundigt i et rensningsanlæg, og de forbundne omkostninger pålægges ofte forbrugeren af regioner og kommuner.

I forbindelse med et regnvandsanlæg, som er omkostningsbesparende i forhold til vandafgifter, og som ofte er subsidieret af staten, er udgifterne hurtigt tjent ind igen. Derefter udfolder anlægget sit fulde besparelsespotentiale, især med henblik på stigende spildevandsafgifter.

I modsætning til nogle solcelleanlæg, hvor tidspunkterne for amortisering og fornyelse ligger relativt tæt på hinanden, har nedsivnings- og regnvandssystemer en estimeret holdbarhed på over 50 år og er dermed en reel investering i fremtiden.


Velkommen til Enregis


site created and hosted by nordicweb