• Spildevand
  • Spildevand
  • Spildevand
  • Spildevand
  • Spildevand
  • Spildevand

Spildevand

Spildevandsafledningen er en uundværlig brik i den holistiske styring af vandressourcer.

Der findes forskellige kategorier af spildevand:

  • Gråvand er ifølge den europæiske standard 12.056-1 fækaliefrit vand med lavt indhold af forurenende stoffer fra badeværelset inkl. vaskemaskinen såvel som regnvand fra altaner eller tagflader, der kan behandles og bruges til andre formål end sanitært brugsvand og drikkevand.

  • Sort vand er ifølge IAO 6107-7: 1997 husholdningsspildevand uden gråvand med fæste fækale stoffer.

  • Gulvand: Fællesbetegnelse for urin og urin med skyllevand.

  • Brunvand: Referer til den del af spildevandet, der kun indeholder ekskrementer, skyllevand og toiletpapir. Rent brunvand udledes kun fra toiletter, der adskiller urin og fæces og kan bruges som gødning efter dehydreringen.

Velkommen til Enregis


site created and hosted by nordicweb