• Green Infrastructure
  • Green Infrastructure
  • Green Infrastructure
  • Green Infrastructure
  • Green Infrastructure
  • Green Infrastructure

Green Infrastructure

ENREGIS/Eco TreeBox – Rodkassetter

Rodkassetter som erstatning for makadamstruktur.

ENREGIS/Eco Airbox - Ventilationsbox

Udbygning af ilt reservoir samt vanding fra permeable belægninger. ENREGIS/Eco Irrigationbox

Vanding af træer med vej og tagvand.

 

ENREGIS/Eco Roofbox

Tagfavanding. Substratkassetter til beplantninger og 95% afvandingsmuligheder for permeable belægninger på taghaver. ENREGIS/Eco StreetBox

Opmagasinering af overfladevand i vejkasser og fortove

Modulopbygning af retention kassetter fabrikeret til specialopgaver.

 

Håndtering af overfladevand fra kunstgræsbaner

Opsamling af overfladevand til fordampning.

 


Velkommen til Enregis


site created and hosted by nordicweb